رحمان سعادت

درباره من

دکتر رحمان سعادت
image

استادیار گروه آموزشی اقتصاد @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

اينجانب رحمان سعادت فرزند بشيراله در يکي از روستاهاي شهرستان کليبر واقع در استان آذربايجان شرقي در تير ماه 1353 به دنيا آمده ام. در سال 1357 به شهرستان تبريز مهاجرت کرديم و در سال 1372 ديپلم خود را از مدرسه دهخدا تبريز دريافت نمودم. سال 1373 در رشته اقتصاد دانشگاه تبريز پذيرفته شده و سال 1377 از آن دانشگاه فارغ التحصيل شدم. به محض اتمام دوره کارشناسي در همان سال کارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشگاه تهران قبول شدم و در سال 1379 از آن دانشگاه فارغ التحصيل شدم و ادامه تحصيل در دوره دکتري را در سال 1379 در دانشگاه تربيت مدرس آغاز کردم. سال 1384 براي فرصت مطالعاتي به دانشگاه رابرت گوردن اسکاتلند عزيمت کرده و در همان سال به وطن برگشتم. بهمن 1384 دکتري خود را در گرايش بين الملل و منابع دريافت نمودم. همان سال با خانم فرحناز دژاکام ازدواج کرده و از مهر ماه 1385 در دانشگاه سمن...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1384

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

1373-1377

کارشناسی

دانشگاه تبریز

1377-1379

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
بررسی اثرات سرریز شوک ناشی از سیاست مالی دولت آمریکابر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافت GVAR
اقتصاد مالی(2020)
9228336007, ^رحمان سعادت*, تیمور محمدی, ^اسماعیل ابونوری
بررسی عوامل مؤثر بر نوسان نرخ ارز واقعی در ایران با تأکید بر درآمد ارسالی شاغلین خارج از کشور: رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی
بررسی مسائل اقتصاد ایران(2020)
پیام نادری*, ^رحمان سعادت, حامد سلطانی نژاد
رویکردی بین کشوری جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر جهش نرخ ارز
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران(2019)
آزاده بردبار, ^رحمان سعادت*, سیدکمیل طیبی, تیمور محمدی
رابطه متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس در کشورهای در حال توسعه منتخب: رهیافت معادلات همزمان
اقتصاد مقداری(2019)
^رحمان سعادت*, ^مجید مداح, 9228336002
اثر بازار داخلی بر صادرات و تولید صنایع کارخانه‌ای ایران
مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه(2018)
^رحمان سعادت*, ^اسماعیل ابونوری, سعید راسخی, 9111288008
رابطه متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و عایدی خارجی خانوار در کشورهای اسلامی درحال توسعه (D8): رهیافت معادلات همزمان
مطالعات و سیاست های اقتصادی(2018)
^رحمان سعادت*, ^مجید مداح, 9228336002
کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت
اقتصاد و تجارت نوین(2018)
محمدحسن زارع*, مرتضی بکی حسکویی, ^اسماعیل ابونوری, ^رحمان سعادت
اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا
پژوهشنامه بازرگانی(2017)
^اسماعیل ابونوری, ^رحمان سعادت*, مرتضی بکی حسکویی, 9221288001
بررسی رابطه دلار و یورو بر اساس نظریه بازی ها
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران(2017)
^رحمان سعادت*, ^علیرضا عرفانی, 9111289014, 9228336003
تاثیرنوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به ونزوئلا
تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران(2016)
^رحمان سعادت*, ^علیرضا عرفانی, 9111289005
بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر (کاربرد مدل جاذبه)
(2014)
^رحمان سعادت
بررسی حداقل معاش مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه و مقایسه با کل کشور (
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران(2011)
^رحمان سعادت
تخمین سطح و توزیع سرمایه اجتماعی استان ها
(0)
^رحمان سعادت
بررسی اهمیت تحرکات فضایی اکوتوریسم بر توسعه پایدار گردشگری روستایی
اولین همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه ای رویکردها و کاربردها(2017-05-03)
9228336002*, ^رحمان سعادت
بررسی شکاف بین بانکهای کهن و جدید از منظر دو مؤلفۀ رضایت و اعتماد مشتریان با رویکرد تفکر اقتصاد نهادی
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری(2016-09-15)
حمیدرضا احمدیان چاشمی, ^رحمان سعادت
چالش ها و معضلات پیش روی کارآفرینان در حوزه کسب و کارهای نوظهور در عرصه بین المللی
اولین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار(2016-03-11)
9228336002*, ^رحمان سعادت
پیشبرد فعالیتهای کارآفرینانه بنگاههای نوظهور بین المللی در بستر تجارت الکترونیک
دومین همایش علمی پژوهشی یافته¬های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران(2016-02-04)
9228336002, ^رحمان سعادت
ارزیابی رابطه میان بازده سهام و ارزش افزوده شرکتهای فعال در بورس در سه بخش صنعت کشاورزی و خدمات
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
^رحمان سعادت
اثر تحریم بر صنعت نفت ایران
همایش ملی نفت و سیاست خارجی(2010-03-02)
^رحمان سعادت
سرمایه اجتماعی اسلامی و توسعه اقتصادی
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی(2010-02-24)
^رحمان سعادت, ^حمید مسجدسرایی
بررسي تاثير جوايز صادراتي بر افزايش صادرات محصولات كسب و كارهاي كوچك و متوسط مستقر در شهركهاي صنعتي استان كرمانشاه
احمدپوران جلال الدين(تاریخ دفاع: 1390/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت حداقل معاش خانوارهاي مناطق شهري و روستايي استان كرمانشاه
قاسمي مسلم(تاریخ دفاع: 1389/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد شاخص انتظارات سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
علي پور يونس(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعرفه و فرار مالياتي در واردات ايران
نعمت اللهي سميه(تاریخ دفاع: 1390/02/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه رقابتي منابع با فن اوري بالا در ايران
ميرزاپوري ولوكلا رقيه(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رابطه ميان بازده سهام و ارزش افزوده شركت هاي فعال در بورس در بخش هاي خدمات - صنعت و كشاورزي
قاسمي زهره(تاریخ دفاع: 1391/10/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مخارج نظامي و درجه بازبودن اقتصاد بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب حوزه خاورميانه
اعتمادي نيا نرگس(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي-اجتماعي بر اشتغال در ايران
حسن آبادي وحيده(تاریخ دفاع: 1393/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حدود اختيارات و مسئوليت بانك مركزي در حفظ ارزش پول در ايران
كوزادي حميده(تاریخ دفاع: 1393/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد شاخص نمايز ميان برق و گاز طبيعي
سعيد مهناز(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آسيب شناسي مزيت رقابتي در توليد و صادرات فرش ايران( با استفاده از شاخص CMS)
خسروي مريم(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير موقعيت رفتار مصرف كننده بر واكنش رفتاري با ميانجي گري ارزش ادراك شده(مورد مطالعه: مصرف كنندگان محصول غذايي روغن با برند لادن در شهر تهران
ناصري اشتراني زهره(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه تورم و درجه باز بودن اقتصادي در ايران
دلفان آذري محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بين ايران و ونزوئلا
جودكي حديث(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد عوامل موثر بر صادرات فرش ايران به اروپا و ارزيابي كشورهاي هدف
شرفي فرد علي(تاریخ دفاع: 1397/04/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر هزينه¬هاي نظامي روي فقر در كشورهاي در حال توسعه
حاجي حاجيكلائي فرزانه(تاریخ دفاع: 1394/09/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد اثر مخارج تامين اجتماعي بر فقر در ايران
اميرجاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/09/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد هزينه¬هاي مذهبي و ديگر هزينه¬ها در ايران
كريمي داويجاني الناز(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و تجارت الكترونيك در سطح استانهاي كشور
درتومي سهيلا(تاریخ دفاع: 1394/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت اشتغالزايي تعاوني هاي صنعتي و تحليل مولفه هاي پولي و مالي موثر بر افزايش آن (مورد: استان گلستان)
كم حميده(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين دلار و يورو بر اساس نظريه بازي ها
كركه آبادي سميه(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اقتصادي برق خورشيدي در روستاهاي شهرستان سمنان
طهمورثي ابومسلم(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر رشد اقتصادي بر زكات در ايران
كاوسي سميرا(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اثرات توليدي و رفاهي پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت: رهيافت تعادل عمومي قابل محاسبه
زارع محمدحسن(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
ارزيابي وجود اثر بازار داخلي در صنايع ايران
مرداني محمدرضا(تاریخ دفاع: 1398/09/23) ، مقطع : دكتري
نسبت بين دين و اقتصاد از ديدگاه آيت ا.. صدر، شهيد مطهري، دكتر علي شريعتي
بتوئي زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ارز حامل برگزار نرخ ارز
شفيعي زاده مينا(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر رميتانس(وجوه مالي ارسالي شاغلين خارج از كشور) بر نرخ ارز و رشد اقتصادي در ايران
نادري پيام(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : دكتري
تاثير شوكهاي سياست مالي بين المللي (امريكا،اتحاديه اروپا، چين، ژاپن) روي شاخص هاي اقتصاد كلان ايران رهيافت GVAR
قربان زاد جهانگير(تاریخ دفاع: 1399/05/07) ، مقطع : دكتري
عوامل موثر بر آلودگي محيط زيست در استانهاي ايران
جعفري عبدالنظام(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : دكتري
اثر تفاوت جنسيتي و جمعيتي بر تجارت بين الملل (مطالعه موردي شركاي عمده تجاري ايران)
كريمي عبدالرسول(تاریخ دفاع: 1398/11/24) ، مقطع : دكتري
تاثير تجارت بين الملل و تكنولوژي اطلاعات بر آلودگي هاي محيط زيست در كشورهاي D8 و G8
منتظري مهران(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل پديده نويز تريدينگ (معامله گري اختلال زا) و اثر آن روي جهش نرخ ارزي ايران و كشورهاي OECD
بردبار آزاده(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
بررسيتاثيرتحريمبانكمركزيبرسرريزنوساناتبينقيمتسهامونرخارزدرايران
قهرماني سعيد(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نرخ ارز بر ميزان مهاجرت ايران
كاربخش راوري محمدرضا(تاریخ دفاع: 1399/05/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اقتصاد سیاسی بین الملل و دیپلماسی اقتصادی
(2015-08-22)
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی
(2019-09-02)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
سیر اندیشه های اقتصادی غربی اسلامی   (94 بار دانلود)
رشته : اقتصاد , گرایش : اقتصاد
سمینار اقتصاد بین الملل   (119 بار دانلود)
رشته : اقتصاد , گرایش : اقتصاد بین الملل
اقتصاد بين الملل پيشرفته۱   (114 بار دانلود)
رشته : اقتصاد , گرایش : اقتصاد بین الملل
اقتصاد بین الملل پیشرفته 2   (108 بار دانلود)
رشته : اقتصاد , گرایش : اقتصاد بین الملل
حقوق بازرگانی   (126 بار دانلود)
رشته : اقتصاد , گرایش : اقتصاد
اقتصاد بین الملل   (124 بار دانلود)
رشته : اقتصاد , گرایش : اقتصاد
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی   (120 بار دانلود)
رشته : اقتصاد , گرایش : اقتصاد

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران
saadatrah@semnan.ac.ir
(+98)2331533590

فرم تماس